لوله های آلیاژی بدون درز و جوش داده شده

لوله های آلیاژی بدون درز و جوش داده شده

چهار روش اصلی برای تولید لوله های فلزی وجود دارد:

• جوشکاری کوره ( پیوسته) (FW). 

• جوشکاری مقاومت الکتریکی (ERW)

•  جوشکاری قوسی زیرپودری (SAW) ، همچنین DSAW.

• روش بدون درز (SMLS).

 

 

:Seamless carbon steel pipe

Stainless Steel Welded Pipe

Pipe Type: Stainless Steel Welded Pipe
Application: In Chemical Industry, Coal, Oil Field Open Machine, Building Materials Heat-resistant Parts
Standard: ASTM A240, ASTM A269, ASTM A312, ASTM A358, ASTM A778
Steel Grades: 304, 304/L, 304H, 310/S, 310H, 316, 316L, 321, 321H

 

:Steel tubes

 

:Some popular titles from API are

 

API Publication 4721

 

Flanged Steel Pressure Relief Valves

 

API 620

 

Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks

 

API RP 1007

 

 

Loading and Unloading of MC 306 / DOT 406 Cargo Tank Motor Vehicles

 

ANSI/API 1104

 

 

Welding of Pipelines and Related Facilities

 

 

API 650

 

Welded Steel Tanks for Oil Storage

 

API 653

 

Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction

 

API 5L

 

Specification for Line Pipe

 

API 5CT

 

 

Specification for Casing and Tubing (U.S. Customary Units(

 

 

API RP 7G

 

 

Recommended Practice for Drill Stem Design and Operation Limits

 

 

API SPEC 6A

 

Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment

 

 

 

 

سفارش محصول


شما میتوانید اپلیکشن آصاب را از این قسمت دانلود کنید