فولادهای ضد زنگ

فولادهای ضد زنگ

فولادهای ضد زنگ حاوی 10 تا 20 درصد کروم هستند و این فولاد را در برابر خوردگی (زنگ زدگی) بسیار مقاوم می کند. کروم موجود در آلیاژ یک لایه شفاف اکسید محافظ خود ترمیم کننده را تشکیل می دهد. این لایه اکسید ، باعث افزایش مقاومت به خوردگی فولادهای ضد زنگ  می شود. اگرچه مقاومت در برابر خوردگی ضد زنگ از وجود کروم ناشی می شود ، اما عناصر دیگری برای تقویت سایر خواص اضافه می شوند. این عناصر ریزساختار فولاد را تغییر می دهند.

گریدهای رسوب سخت شونده:

گریدهای رسوب سخت شونده شامل هر دو عنصر کروم  و نیکل هستند. آنها با استفاده از عملیات حرارتی ، دارای استحکام کششی بسیار بالایی میشوند. گریدهای رسوب سخت شونده معمولاً در شرایط "عملیات محلول سازی" تهیه می شوند که عملیات ماشینکاری فولاد را نیز  میسر میسازد. فولاد بعد از ماشینکاری یا شکل دهی ، فولاد می تواند در فرآیند عملیات حرارتی با دمای پایین پیر شود. از آنجا که عملیات حرارتی در دماهای پایین انجام می شود ، هیچگونه اعوجاجی در قطعه کار ایجاد نمی شود.

شما میتوانید اپلیکشن آصاب را از این قسمت دانلود کنید