فولادهای ضد زنگ آستنیتی

فولادهای ضد زنگ آستنیتی

فولادهای ضد زنگ آستنیتی حاوی حداقل 16٪ کروم و 6٪ نیکل هستند. آنها در محدوده وسیعی از گریدهای پایه نظیر 304 تا گریدهای  سوپر آستنیتی  همانند 904 و 6٪ درجه مولیبدن قرار دارند. فولادهای ضد زنگ آستنیتی معمولاً غیر مغناطیسی هستند و در دمای پایین شکننده می شوند اما نیکل موجود در آنها ، استفاده و کاربردشان را در دماهای پایین وسرد( زیر صفر) ممکن میسازد. آنها قادر به سخت شدن با عملیات حرارتی نیستند. فولادهای ضد زنگ آستنیتی با سرما کار سخت می شوند.

 

 

سفارش محصول


شما میتوانید اپلیکشن آصاب را از این قسمت دانلود کنید